Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Αναπαράσταση της Μητέρας - γυναικείας μορφής στην Τέχνη

κατά την αρχαιότητα ως ειδώλιο.

Ειδώλιο γυναικείας μορφής τύπου Πλαστήρα
Πρωτοκυκλαδική περίοδος
3200 - 2800 π.Χ.Ειδώλιο γυναικείας μορφής τύπου Πλαστήρα
Πρωτοκυκλαδική περίοδος
3200 - 2800 π.Χ.
Οι οριζόντιες πτυχώσεις στην κοιλιακή χώρα πιθανολογούν ότι η γυναίκα αυτή ήταν σε κατάσταση λοχείας
Ειδώλιο γυναικείας μορφής του τύπου "διπλωμένα χέρια" - φάση Σύρου
Πρωτοκυκλαδική περίοδος ΙΙ
2800 - 2300π.Χ.
Ειδώλιο γυναικείας μορφής του τύπου "διπλωμένα χέρια" - φάση Σύρου
Πρωτοκυκλαδική περίοδος ΙΙ
2800 - 2300π.Χ.
Η διογκωμένη κοιλιά φαίνεται να δείχνει ότι η γυναίκα ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
 Παιχνίδι Μνήμης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

 
Τα νήπια μέσω πρακτικής και εξάσκησης ενθαρρύνονται να γνωρίσουν αρχαία αντικείμενα και να ασκήσουν τη μνημονική τους ικανότητα. να βρουν ζευγάρια όμοιων αρχαίων αντικειμένων - ειδωλίων.
Το παιχνίδι περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο τα νήπια καλούνται να βρουν τα ζεύγη ειδωλίων με ανθρώπινη μορφή αλλά και αγγείου και πυξίδας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το ειδώλιο γυναικείας μορφής με "διπλωμένα χέρια" στην κοιλιακή χώρα.η διαδικασία είναι απλή: Ανοίγουν ένα τετράγωνο με ένα κλικ του ποντικιού, εμφανίζεται ένα έκθεμα και πρέπει να βρουν το όμοιο του πατώντας σε ένα από τα υπόλοιπα κλειστά τετράγωνα. Όταν βρουν το όμοιό του δίνονται σε πινακάκι πληροφορίες σχετικά με το έκθεμα. Ως επέκταση και εφόσον υπάρχει σύνδεση στην τάξη θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να αναζητήσουν στο διαδίκτυο εικόνες σχετικές με ειδώλια και ειδωλοπλαστική (προτεινόμενη ιστοσελίδα:
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=5&clang=0)
και να ψάξουν τα ίδια τα παιδιά τα εκθέματα και να τα ομαδοποιήσουν σε κατηγορίες.
Στο δεύτερο επίπεδο τα ειδώλια αφορούν ζώα και η διαδικασία είναι ακριβώς όπως και η προηγούμενη. Ωστόσο το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για να ασχοληθούν τα νήπια με τη διερεύνηση των ζώων, ως θεματολογία ή παίρνοντας ένα χάρτη και έχοντας τις εικόνες των ειδωλίων να τις τοποθετήσουν ανά περιοχή προέλευσης μαθαίνοντας ταυτόχρονα τις περιοχές που επηρέασε ο κυκλαδικός πολιτισμός και πού αναπτύχθηκε η τεχνική κατασκευής ειδωλίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.