Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Σχολικές Δράσεις

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
σχολικό έτος: 2015 - 16
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
                                ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.      ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
Πρώτες μέρες στο σχολείο και γνωριμία με τον άλλο
Κανόνες και αξίες της ζωής
Συναισθήματα, διαχείρισή τους και ενσυναίσθηση
Επίλυση δύσκολων καθημερινών καταστάσεων
Ποιος είμαι εγώ
Η οικογένειά μου με στηρίζει
Επίλυση συγκρούσεων και λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ψυχικής μου υγείας
Προστατεύω τον εαυτό μου και βοηθώ τους άλλους


Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)
Σε γενικό επίπεδο το πρόγραμμα αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης και πρόληψης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων, κατάλληλου για το Ελληνικό Νηπιαγωγείο, που δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη διάφορα προγράμματα Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) Πανεπιστημίων και Οργανισμών των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά εγκεκριμένα από τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) και τη SAMHSA (U.SDepartment of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for SubstanceAbuse Prevention). Στόχος είναι να διδαχθούν τα παιδιά τον τρόπο να σκέφτονται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες, που θα τα βοηθήσουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να έχουν ενσυναίσθηση, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να παίρνουν σωστές αποφάσεις για να λύνουν τα προβλήματά τους. Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει στη:
Βελτίωση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών/τριών
 Καλλιέργεια της αυτογνωσίας του εαυτού μου
 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 Καλλιέργεια της συνεργατικής διάθεσης και της ομαδικότητας (Εγώ σαν άτομο και σαν ομάδα)
 Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τροποποίηση λανθασμένων στάσεων και συμπεριφορών και καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στον άλλον.
 Συναισθηματική Αγωγή – συναισθηματικός εγγραμματισμός – συναισθηματική έκφρασηΓ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία.
Ομαδοσυνεργατική - βιωματική προσέγγιση με επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή.
Διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Έρευνα  - συλλογή υλικού – οργάνωση πληροφοριών – αξιοποίηση.
Παιγνιώδεις καταστάσεις.
Συζήτηση και αναστοχασμός - αξιολόγηση.
 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
 Συνεργασία με την Σχολική Σύμβουλο
Συνεργασίες με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
Συνεργασία με το Παρατηρητήριο Σχολικής Βίας  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας
Συνεργασία με ΚΕΔΔΥ
Συνεργασία με τους γονείς των παιδιών
Συνεργασία με το κλασικό τμήμα του νηπιαγωγείου

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δημιουργία και έκφραση (Μουσική, εικαστικά, δραματοποίηση και θεατρικά παιχνίδια)
Μελέτη περιβάλλοντος
Γλώσσα
Μαθηματικά
Νέες Τεχνολογίες
Πιο συγκεκριμένα στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας αναμένεται:
Να ακούν και να κατανοούν ένα κείμενο
Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
Να εξοικειωθούν με διαφορετικούς τρόπους αφήγησης και να αντιλαμβάνονται ότι το κάθε κειμενικό είδος χρησιμοποιείται για διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς
Να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν συμμετέχοντας σε συζητήσεις επιχειρηματολογώντας
Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στον περιβάλλοντα έντυπο λόγο και μέσα σε κείμενα και να προβληματίζονται ως προς τη σύνθεση τους
Να συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές
Να καλλιεργήσουν μια σειρά δεξιοτήτων αναφορικά με τη γραφή και γραπτή έκφραση, όπως να ευαισθητοποιηθούν στην αξία που έχει η  γραφή ως μέσο που έχει ο άνθρωπος να επικοινωνεί και να αναπτύσει τις ιδέες του, να κρατά ένα μολύβι, να παράγει κείμενο – ψευδοκείμενο, να πειραματίζεται να γράψει ένα κείμενο που έχει νόημα γι’ αυτό
Να λαμβάνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας την επιστημονική γλώσσα
Να αναπτύξει τη γλωσσική του και εκφραστική του ικανότητα μέσω παραγωγής αυτοσχέδιων διαλόγων
Στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών αναμένεται:
Να πειραματίζονται και να ερευνούν ανοιχτές καταστάσεις προβληματισμού αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες τους  και να τις μετασχηματίζουν σε νέα γνώση μέσα από δοκιμές και επαληθεύσεις
Να συγκρίνουν , να διατάσσουν υλικά και να παρουσιάζουν δεδομένα
Στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος αναμένεται:
Να γνωρίσουν το κοντινό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα από παρατηρήσεις, προβληματισμούς
Να εξοικειωθούν με την έρευνα και να αποσαφηνίζουν έννοιες γύρω από τον άνθρωπο και όσα τον περιβάλλουν
Να αναγνωρίζουν απλά σύμβολα, σχεδιάγραμματα και χάρτες
Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με την καθημερινότητά του
Να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία γεγονότων
Να ενδιαφερθούν για προβλήματα και διλήμματα ανθρώπων διαφορετικών εποχών
Να γνωρίσει και να εκτιμήσει αξίες και συνήθειες της κοινωνίας μας
Στο πεδίο Δημιουργία και Έκφραση, στο οποίο εμπεριέχονται τα γνωστικά πεδία Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική αναμένεται:
Να έρθει σε επαφή με έργα Τέχνης ανακαλύπτοντας διάφορες μορφές έκφρασης της καλλιτεχνικής δημιουργίας
Να εκφράσει τις ιδέες του με διαφορετικά μέσα και τρόπους
Να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του
Να διακρίνει το ωραίο και να καλλιεργήσει την καλαισθησία του μέσω της επαφής του με διάφορες μορφές Τέχνης
Να εξασκηθεί στη χρήση διαφόρων υλικών και τεχνικών αναπτύσσοντας την ικανότητα να παράγει και να συνθέτει ένα έργο Τέχνης
Να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα
Στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών αναμένεται:
Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης αλλά και ως νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης
Να δημιουργούν μικρές έρευνες


Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1οςΜΗΝΑΣ
Διάστημα προσαρμογής (Πώς καθόμαστε στον κύκλο;, Κλήρωση Αρχηγού Παιχνιδιών!, Πώς βρίσκουμε το ζευγάρι μας;, Δημιουργία ομάδων!, Περιμένοντας τη σειρά μας)
Παιχνίδια γνωριμίας και προσαρμογής (Συστήνομαι – χαιρετώ!, Σιωπηλοί χαιρετισμοί! )
Δραστηριότητες για ζευγάρια (Γεια σου θέλεις να...!, Βρίσκω και χαιρετώ το ζευγάρι μου!, Ποιος έφυγε;, Συστήνομαι και συστήνω τους διπλανούς μου, Ποιος είμαι;, Η ιστορία μας!, Παροχή πληροφοριών, Εναλλαγή στις γωνιές, Μέντορες, Κουτί κεφιού, Νικήστε το ρολόι)
Δραστηριότητες – Παιχνίδια για έναρξη φιλίας (Φιλικές Συνεντεύξεις, Ο τροχός της Φιλίας, Τα Βραχιόλια της Φιλίας, Το ημερολόγιο της Φιλίας, Τα παραμύθια της Φιλίας)
Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα

2ος ΜΗΝΑΣ
Ενημέρωση νηπίων για το πρόγραμμα και για το ρόλο του Βοηθού
Κανόνες συμπεριφοράς, αξίες της τάξης και εκτέλεση οδηγιών
Παρουσίες – Απουσίες
Το παιχνίδι των γεύσεων
Γνωριμία με έννοιες
 Φιλοφρονήσεις
Ανακάλυψη των ιδιοτήτων των αντικειμένων, των σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος, ακολουθίας γεγονότων, ομοιοτήτων και διαφορών
Παιχνίδια ρόλων
Ντόμινο
Παρουσίαση του εαυτού μου: Εγώ ο ξεχωριστός
Η οικογένεια μου με στηρίζει
1η αξιολόγηση
3ος ΜΗΝΑΣ
Το Μουσείο των συναισθημάτων
Αφηγήσεις – δραματοποιήσεις Δημιουργία ομάδων
Συλλογή πληροφοριακού υλικού (έργα Τέχνης, φωτογραφίες με συναισθήματα κ.λ.π.)
Κυκλαδίτικο ειδώλιο – χρήση Μάσκας
Το θερμόμετρο των συναισθημάτων
Το ελιξίριο κατά του άγχους
Ιστορίες εκπαιδευτικού δράματος (Το ασχημόπαπο, Το γκρι ποντικάκι, Εγωϊστής Γίγαντας, αγέλαστη Πολιτεία, Χαμόγελα κ.α.)
Φύλλα εργασίας
Η οικογένεια μου με στηρίζει
2η αξιολόγηση
4ος ΜΗΝΑΣ
Ακούω το σώμα μου!
Μαθαίνω να λέω «ΟΧΙ»
Νοιάζομαι, βοηθάω
Φροντίζω τον εαυτό μου να μεγαλώσει
Το χαρούμενο λιβάδι
Ο κύκλος των συναισθημάτων
Ανάγνωση παραμυθιών
Μια ιστορία για τη Βία
Η οικογένεια μου με στηρίζει
3η  αξιολόγηση
5ος ΜΗΝΑΣ
Ένα πρόβλημα και η λύση του
Οργάνωση μιας εκδήλωσης για τον άνθρωπο που πιο πολύ αγαπώ
Παρουσίαση από τα παιδιά προς τους ενήλικες γονείς: Πώς νιώθω όταν…
Τελική αποτίμηση - Κλείσιμο ημερολογίου

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων που θα υλοποιηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος: ..1.... 


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
σχολικό έτος 2015 - 16
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
« ΜΥΘΟ………….ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ!!!!! »
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 


Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας και μυθολογίας .
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.      ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
Γνωριμία με τους Αρχαίους Ελληνικούς Μύθους μέσα από έργα Τέχνης και αφηγήσεις του Αττικού του πρώτου παραμυθά
Σύνδεση του αρχαίου ελληνικού μύθου με την σημερινή καθημερινή ζωή
Είδη και μορφές Θεατρικής Τέχνης και Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου
Παιχνίδι στην αρχαιότητα
Ανακαλύπτοντας το μαγικό κόσμο του Μουσείου
Εικαστικές συνθέσεις και δημιουργίες με αφορμή έναν μύθο.

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)
Σε γενικό επίπεδο το πρόγραμμα επιδιώκει την καλλιέργεια και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (κριτική και δημιουργική σκέψη, υπόθεση – πρόβλεψη και επίλυση προβλημάτων με την αντίστοιχη εξαγωγή συμπερασμάτων – καλλιέργεια της θετικής στάσης απέναντι στην ανακάλυψη και στη δια βίου μάθηση, εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες, την ανάπτυξη της αυτονομίας και της ανάληψης ευθύνης της προσωπικής μάθησης, την ικανότητα να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά με τους συνομίληκους του αλλά και τους ενήλικες και να αποδέχεται το διαφορετικό και ξένο προς αυτό υιοθετώντας θετικά στοιχεία που θα ολοκληρώσουν την προσωπικότητά του ως άτομο και ως πολίτη του αύριο) και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσα από την επαφή με διάφορες μορφές Τέχνης (λόγου, θεάτρου, μουσικής κτλ).
Ειδικότερα επιδιώκεται η δημιουργική και διαθεματική προσέγγιση των μύθων μέσα από την τέχνη του θεάτρου, της φωτογραφίας, των εικαστικών και της μουσικής.  Πιο συγκεκριμένα: Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικά στοιχεία της γλώσσας των τεσσάρων μορφών τέχνης.
Να εξοικειωθούν με σχετικές τεχνικές.
Να αναπτύξουν τρόπους προφορικής, σωματικής και εικαστικής έκφρασης.
Να οδηγηθούν στη δημιουργία «με» και «μέσα από» τις τέχνες σε νέο έργο Τέχνης.
Να αντιληφθούν τις σχέσεις, που διέπουν τις τέχνες και την ύπαρξη κοινής θεματολογίας σε αυτές.
Να επεξεργαστούν ένα θέμα μέσα από τις τέχνες.
Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας.
Να οξύνουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη.
Να εμπλουτίσουν τη φαντασία.
Να καλλιεργήσουν την αισθητική αντίληψη.
Να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Να χρησιμοποιήσουν συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Να λειτουργήσουν ομαδικά και συλλογικά.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέθοδος Project.
Ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία.
Ομαδοσυνεργατική - βιωματική προσέγγιση με επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή.
Διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Έρευνα  - συλλογή υλικού – οργάνωση πληροφοριών – αξιοποίηση.
Παιγνιώδεις καταστάσεις.
Συζήτηση και αναστοχασμός - αξιολόγηση.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
 Συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο
Συνεργασία με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων
Συνεργασία με τους γονείς των παιδιών
Συνεργασία με το κλασικό τμήμα του νηπιαγωγείου

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Δημιουργία και έκφραση (Μουσική, εικαστικά, δραματοποίηση και θεατρικά παιχνίδια)
Μελέτη περιβάλλοντος
Γλώσσα
Μαθηματικά
Νέες Τεχνολογίες
Πιο συγκεκριμένα στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας αναμένεται:
Να έρθουν τα νήπια σε επαφή με το κειμενικό είδος του Μύθου
Να ακούν και να κατανοούν ένα κείμενο
Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
Να εξοικειωθούν με διαφορετικούς τρόπους αφήγησης και να αντιλαμβάνονται ότι το κάθε κειμενικό είδος χρησιμοποιείται για διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς
Να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν συμμετέχοντας σε συζητήσεις επιχειρηματολογώντας
Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στον περιβάλλοντα έντυπο λόγο και μέσα σε κείμενα και να προβληματίζονται ως προς τη σύνθεση τους
Να συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές
Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου, όπως τη λέξη ελιά γραμμένη και ιερογλυφικά
Να καλλιεργήσουν μια σειρά δεξιοτήτων αναφορικά με τη γραφή και γραπτή έκφραση, όπως να ευαισθητοποιηθούν στην αξία που έχει η  γραφή ως μέσο που έχει ο άνθρωπος να επικοινωνεί και να αναπτύσει τις ιδέες του, να κρατά ένα μολύβι, να παράγει κείμενο – ψευδοκείμενο, να πειραματίζεται να γράψει ένα κείμενο που έχει νόημα γι’ αυτό
Να λαμβάνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας την επιστημονική γλώσσα
Να αναπτύξει τη γλωσσική του και εκφραστική του ικανότητα μέσω παραγωγής αυτοσχέδιων διαλόγων
Στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών αναμένεται:
Να πειραματίζονται και να ερευνούν ανοιχτές καταστάσεις προβληματισμού αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες τους  και να τις μετασχηματίζουν σε νέα γνώση μέσα από δοκιμές και επαληθεύσεις
Να συγκρίνουν , να διατάσσουν υλικά και να παρουσιάζουν δεδομένα
Στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος αναμένεται:
Να γνωρίσουν το κοντινό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα από παρατηρήσεις, προβληματισμούς
Να εξοικειωθούν με την έρευνα και να αποσαφηνίζουν έννοιες γύρω από τη φύση και τα διάφορα φυσικά φαινόμενα
Να αναγνωρίζουν απλά σύμβολα, σχεδιάγραμματα και χάρτες
Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου
Να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία γεγονότων
Να ενδιαφερθούν για προβλήματα και διλήμματα ανθρώπων διαφορετικών εποχών
Να γνωρίσει και να εκτιμήσει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό
Στο πεδίο Δημιουργία και Έκφραση, στο οποίο εμπεριέχονται τα γνωστικά πεδία Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική αναμένεται:
Να έρθει σε επαφή με έργα Τέχνης της αρχαιότητας ανακαλύπτοντας διάφορες μορφές έκφρασης της καλλιτεχνικής δημιουργίας
Να εκφράσει τις ιδέες του με διαφορετικά μέσα και τρόπους
Να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του
Να διακρίνει το ωραίο και να καλλιεργήσει την καλαισθησία του μέσω της επαφής του με διάφορες μορφές Τέχνης
Να εξασκηθεί στη χρήση διαφόρων υλικών και τεχνικών αναπτύσσοντας την ικανότητα να παράγει και να συνθέτει ένα έργο Τέχνης
Να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα
Να γνωρίσει το αρχαίο θέατρο και τα είδη του και να εκφράζεται μέσω δραματοποιήσεων, παιχνιδιών ρόλων και παντομίμας
Στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών αναμένεται:
Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης αλλά και ως νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης
Να αξιοποιούν διάφορες εφαρμογές για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας π.χ. Google Earth, Thinglink, popplet, googledocs, youtube, windows movie maker, Xmind, Revelation Natural art κ.α.
Να δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες και μικρές έρευνες
Να δημιουργούν ιστορίες αξιοποιώντας συνεργατικά εργαλεία Web2.0.


Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1οςΜΗΝΑΣ
Αφορμή  οι εποχικές γεωργικές εργασίες (τρύγος, ελιά) και η μελέτη τους από τη αρχαιότητα έως σήμερα
Ερωτηματολόγια διερεύνησης πρότερων γνώσεων των νηπίων
Συλλογή πληροφοριών γύρω από το μύθο και το  θέατρο και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτές τις δύο μορφές Τέχνης (έργα τέχνης, μύθους, παραμύθια)
Παρατήρηση υλικού  - ομαδοποίηση – δημιουργία τεσσάρων ερευνητικών ομάδων
Μύθοι και δραματοποιήσεις (αξιοποίηση τεχνικών της παγωμένης εικόνας και αυτοσχεδιασμών με αφορμή ένα έργο τέχνης)
2ος ΜΗΝΑΣ
Επεξεργασία των ευρημάτων και του πληροφοριακού υλικού
Γνωριμία με τον Αττικό τον Παραμυθά
Ζωγραφική, Φύλλα εργασίας, κατασκευές
Συνεντεύξεις από ειδικούς
Επαφή με διάφορα είδη κειμένων και μύθων – επιλογή αυτού που θα αποτελέσει τη βάση για να δημιουργήσουν τα νήπια το δικό τους σενάριο
1η αξιολόγηση
3ος ΜΗΝΑΣ
Επαφή των νηπίων με διάφορες μορφές Θεατρικής Τέχνης και είδη
Συλλογή του υλικού που θα αξιοποιηθεί για την οργάνωση μιας ψηφιακής ιστορίας και την κατασκευή εικαστικών εκθεμάτων
Κατασκευή μιας ιστορίας με τέσσερις λέξεις – δημιουργία ενός θεατρικού δρώμενου
Παρουσίαση εαυτού ή τι θα έλεγε ένας Θεός αν<.π.χ. Τι θα έλεγε ο Δίας αν χαλούσε ο κεραυνός του
Ανάπτυξη διαλόγων μεταξύ 2-3 Θεών
Παιχνιδίσματα με τη φωνή και τον ήχο και τις φωτοσκιάσεις ενός έργου Τέχνης
Παιχνίδια ρόλων
2η αξιολόγηση
4ος ΜΗΝΑΣ
Ομαδικές εργασίες (ενημερωτικό έντυπο, αφίσα, κατασκευές)
Πειραματισμοί στη σκηνή και παιχνίδια με μάσκες
Οργάνωση φανταστικών συνεντεύξεων από έναν Θεό
Παιχνίδια με το φως και τη σκιά (Φτιάχνω τις σκιές των θεών και παίζω το παιχνίδι «Ποιος είναι;»)
Παίρνω τις μορφές των Θεών και τους ντύνω (ζωγραφική ή κολλάζ) με σημερινά ρούχα ή με ρούχα ανάλογα με το επάγγελμα που θα εξασκούσαν σήμερα
Συλλέγω, προσεγγίζω και επεξεργάζομαι αρχαία και σύγχρονα έργα τέχνης (πίνακες, γλυπτά, αγγεία). Παίζω εντοπίζοντας λεπτομέρειες , βρίσκοντας διαφορές, αλλάζοντας χρώματα, συμπληρώνοντας το έργο, κόβοντάς το σε κομμάτια δημιουργώντας παζλ, επενδύοντας με μουσικά κομμάτια.
3η αξιολόγηση
5ος ΜΗΝΑΣ
Στήνω ένα χάρτη της Ελλάδας στην τάξη και κάθε φορά κολλάω μια καρτέλα στον τόπο που συναντάμε
Δημιουργία μιας εκγυκλοπαίδειας με τους Θεούς
Κατασκευή παιχνιδιών με ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. επιτραπέζιο)
Αναζήτηση πληροφοριών για τα παιχνίδια της αρχαιότητας
Επίσκεψη στο Μουσείο για να ανακαλύψουμε το παιχνίδι «άρμα»
4η αξιολόγηση

6οος ΜΗΝΑΣ
Δημιουργία ενός μπερδεμένου μύθου(Γίνομαι συγγραφέας ιστορικού μυθιστορήματος, μια δική μου ιστορία στην αρχαία εποχή –έρευνα)
Ενημέρωση από τα παιδιά προς τους ενήλικες γονείς και συμμαθητές για το πρόγραμμα
Τελική αξιολόγηση του προγράμματος από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς


Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων που θα υλοποιηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος: ...1....                                   
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
σχολικό έτος: 2014 - 15
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
"Κόκκινη κλωστή δεμένη"

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Συναισθηματικές και Κοινωνικές Δεξιότητες

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A.      ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ):

 Τα συναισθήματά μου μέσα στα παραδοσιακά παραμύθια και κείμενα
Ξετυλίγοντας μια κόκκινη κλωστή συναισθημάτων
Ο Εαυτός μου και οι εκφράσεις του προσώπου και του σώματος
Οι άνθρωποι που αγαπώ – Πώς νιώθω για τον άλλον
Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
Πρώτα Βήματα στη Ζωή
Επίλυση συγκρούσεων και Λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ψυχικής μου υγείας
Προστατεύω τον εαυτό μου και βοηθώ τους άλλους
Ελέγχω τα συναισθήματά μου – αποφεύγω την επιθετικότητα
Απώλεια (διαζύγιο – θάνατος – αποχωρισμός)


Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

Ο κύριος σκοπός είναι μέσα από την παράδοση να έρθουν σε επαφή τα νήπια με τον κόσμο των συναισθημάτων.
Ειδικότερα θα επιδιωχθεί:
Α. Βελτίωση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών/τριών
Β. Καλλιέργεια της αυτογνωσίας του εαυτού μου
Γ. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
Δ. Εγώ σαν άτομο και σαν ομάδα – καλλιέργεια της συνεργατικής διάθεσης και της ομαδικότητας
Ε. Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
Στ. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τροποποίηση λανθασμένων στάσεων και συμπεριφορών και καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στον άλλον.
Η. Συναισθηματική Αγωγή – συναισθηματικός εγγραμματισμός – συναισθηματική έκφραση


Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Μέθοδος Project.
Ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία.
Ομαδοσυνεργατική - βιωματική προσέγγιση με επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή.
Διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Έρευνα  - συλλογή υλικού – οργάνωση πληροφοριών – αξιοποίηση.
Παιγνιώδεις καταστάσεις – drama in education.
Συζήτηση και αναστοχασμός - αξιολόγηση.
Συνεργασίες με την Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας, Γονείς, Κέντρο Πρόληψης "Σείριος",  Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας, το Παρατηρητήριο Σχολικής Βίας  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δημιουργία και έκφραση (Μουσική, εικαστικά, δραματοποίηση και θεατρικά παιχνίδια)
Μελέτη περιβάλλοντος
Γλώσσα
Μαθηματικά
Νέες Τεχνολογίες

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1ος
ΜΗΝΑΣ
Παρατήρηση στο άμεσο περιβάλλον για την εκδήλωση συναισθημάτων από τα παιδιά και καταγραφή τους.
Αφηγήσεις – δραματοποιήσεις Δημιουργία ομάδων
Συλλογή πληροφοριακού υλικού (έργα Τέχνης, φωτογραφίες με συναισθήματα κ.λ.π.)
Κυκλαδίτικο ειδώλιο – χρήση Μάσκας
2ος ΜΗΝΑΣ
Επεξεργασία των ευρημάτων και του πληροφοριακού υλικού
Θεατρικά παιχνίδια
Ζωγραφική
Συναίσθημα και μουσική
Σύνδεση καθημερινότητας με συναισθήματα
1η αξιολόγηση
3ος ΜΗΝΑΣ
Θεατρική παράσταση με θέμα που αφορά τα συναισθήματα
Παιχνίδια ρόλων
Ιστορίες εκπαιδευτικού δράματος (Το ασχημόπαπο, Το γκρι ποντικάκι, Εγωϊστής Γίγαντας, αγέλαστη Πολιτεία, Χαμόγελα κ.α.)
Φύλλα εργασίας
Σχολή Γονέων σε συνεργασία με κάποιον ειδικό
2η αξιολόγηση
4ος ΜΗΝΑΣ
Επίσκεψη σε Μουσείο: Παρατηρώντας την έκφραση των συναισθημάτων
Ομαδικές εργασίες (αφίσα, ιστορία, κατασκευές)
Συναισθήματα στα παραμύθια και διαχείριση συναισθημάτων
Το Μονοπάτι της Κοκκινοσκουφίτσας (συναισθήματα σε ένα μονοπάτι)
Σχολή Γονέων σε συνεργασία με Κέντρο Πρόληψης ή Ψυχολόγο
3η αξιολόγηση
5ος ΜΗΝΑΣ
Παρουσίαση μιας έκθεσης ζωγραφικής
Παρουσίαση από τα παιδιά προς τους ενήλικες γονείς: Πώς νιώθω όταν…
Τελική αποτίμηση - Κλείσιμο ημερολογίου

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      ....2...........   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
σχολικό έτος 2014 - 15
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
"Το σχολείο μου, στολίδι της γειτονιάς και της πόλης μου"

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Βιώσιμη Πόλη: Η Πόλη Πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A.      ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ):

 - Η ιστορία του σχολείου μου
-Το κτίριο είναι παλιό
- Μια αυλή πιο πράσινη
-Ανακυκλωμένα έργα Τέχνης με τα απορρίματα του σχολείου μου.
-Αποφασίζω και αλλάζω το σχολείο μου
- Το Οικολογικό Αποτύπωμα της γειτονιάς μου
-Από το σπίτι στο σχολείο
- Μνημεία γύρω από το σχολείο μου
- Ασφάλεια και παιχνίδι στη γειτονιά μου

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

Α. Διερεύνηση του κοντινού φυσικού περιβάλλοντος
Β. Συλλογή και οργάνωση πληροφοριών
Γ. Επίλυση προβλημάτων
Δ. Καλλιέργεια της αντίληψης ότι το ανθρώπινο είδος και το περιβάλλον όπου ζει, αποτελούν μια αδιάσπαστη οργανική ενότητα, όπου όλοι και όλα αλληλοεξαρτώνται
Ε. Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού γύρω από το περιβάλλον
Στ. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τροποποίηση λανθασμένων στάσεων και συμπεριφορών και καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι σε απειλούμενα είδη.


Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Μέθοδος Project, παρατήρηση στο άμεσο περιβάλλον και ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία
Θα ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική - βιωματική προσέγγιση με επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή
Διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες
Έρευνα  - συλλογή υλικού – οργάνωση πληροφοριών – αξιοποίηση
Παιγνιώδεις καταστάσεις
Συζήτηση και αναστοχασμός - αξιολόγηση
Αξιοποίηση του περιβάλλοντος Edmodo  με σκοπό την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στο πρόγραμμα.
Συνεργασίες με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αγωγής, συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ", συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Eco-Schools, το Δήμο Θεσσαλονίκης, συνεργασία με σχολεία που έχουν τις ίδιες οικολογικές ανησυχίες, συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και τους γονείς.
Χρήση Υλικού:

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δημιουργία και έκφραση (Μουσική, εικαστικά, δραματοποίηση και θεατρικά παιχνίδια)
Μελέτη περιβάλλοντος
Γλώσσα
Μαθηματικά
Νέες Τεχνολογίες

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1ος
ΜΗΝΑΣ
Ένα γράμμα από το μέλλον ενεργοποιεί την ομάδα των νηπίων να διερευνήσει σε πρώτη φάση το σχολείο του και να συγκεντρώσουν πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του νερού, των απορριμάτων, της ενέργειας.
Συλλογή υλικού για το ιστορικό παρελθόν του σχολείου με σκοπό να απαντήσουν στο ερώτημα πόσο επηρεάζουν οι επιλογές και ο τρόπος ζωής μας το μέλλον των ανθρώπων.
Διερεύνηση απόψεων νηπίων για το πώς θα ήθελαν να αναμορφωθεί το σχολείο τους.
Αριθμητικά δεδομένα σε πίνακα – ιστοριογραμμή
Λήψη αποφάσεων και δράσεις για κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με αφίσες, επιστολές προς αρμόδιους φορείς για να οργανωθούν ημέρες συντήρησης του σχολείου.

2ος ΜΗΝΑΣ
Μικροί Δημοσιογράφοι εν δράση
Επεξεργασία των ευρημάτων και του πληροφοριακού υλικού
Ζωγραφική, Φύλλα εργασίας, κατασκευές
Ομαδοποιήσεις  με υλικά από τη φύση
Παιχνίδια με το χώμα και το νερό στην αυλή του σχολείου μου
Συλλέγω νερό για να ποτίσω τα δέντρα της αυλής του σχολείου
Ταξίδι με Google maps: η θέση του σχολείου μου στην πόλη μου 
Κατασκευή ενός χάρτη της γειτονιάς, όπου θα αναδεικνύεται το οικολογικό της αποτύπωμα 
1η αξιολόγηση
3ος ΜΗΝΑΣ
Επίσκεψη στη γειτονιά/ πάρκο– Συζήτηση – παρατήρηση - καταγραφή
Επεξεργασία έργων Τέχνης με παιχνίδια από τα παλιά - παιχνίδια της αυλής
Παιχνίδια ρόλων
Κατασκευή μιας ιστορίας με τέσσερις λέξεις (Από το σπίτι στο σχολείο)
 2η αξιολόγηση
4ος ΜΗΝΑΣ
Ομαδικές εργασίες (ενημερωτικό έντυπο, αφίσα, κατασκευές)
Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά
Συνέντευξη με τον οδηγό του απορριματοφόρου ανακύκλωσης
Κατασκευή έργων Τέχνης από ανακυκλωμένα υλικά
3η αξιολόγηση
5ος ΜΗΝΑΣ
Χώμα και φαντασία: Φυτεύω ένα λουλούδι σε ένα ασυνήθιστο αντικείμενο
Ενημέρωση από τα παιδιά προς τους ενήλικες γονείς και παρουσίαση της δουλειάς τους (έργα τέχνης, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, αποτελέσματα έρευνας)
Τελική αποτίμηση
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      ....2...........                                      ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
σχολικό έτος 2014 - 15
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
"Παιχνίδια με κλικ, χρώματα και νότες"
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Τοπικό Δίκτυο Τεχνών (θέατρο, φωτογραφία, εικαστικά, μουσική)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A.      ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ):

 Μια ιστορία η αφετηρία
Δημιουργική γραφή σεναρίου
Δημιουργία σκηνικών – κοστουμιών
Θεατρικός λόγος και είδη κειμένου
Δραματοποιήσεις και θεατροπαιχνίδια
Παιχνίδια με τον ήχο, φωνή, φως
Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί
Κινηματογράφος ή θέατρο: διαφορές και ομοιότητες
Διαφορετικότητα και Δικαιώματα


Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

Ο κύριος σκοπός είναι η δημιουργική και διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος μέσα από την τέχνη του θεάτρου, της φωτογραφίας, των εικαστικών και της μουσικής
Ειδικότερα:
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικά στοιχεία της γλώσσας των τεσσάρων μορφών τέχνης.
Να εξοικειωθούν με σχετικές τεχνικές.
Να αναπτύξουν τρόπους προφορικής, σωματικής και εικαστικής έκφρασης.
Να οδηγηθούν στη δημιουργία «με» και «μέσα από» τις τέχνες.
Να αντιληφθούν τις σχέσεις, που διέπουν τις τέχνες και την ύπαρξη κοινής θεματολογίας σε αυτές.
Να επεξεργαστούν ένα θέμα μέσα από τις τέχνες.
Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας.
Να οξύνουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη.
Να εμπλουτίσουν τη φαντασία.
Να καλλιεργήσουν την αισθητική αντίληψη.
Να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Να χρησιμοποιήσουν συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Να λειτουργήσουν ομαδικά και συλλογικά.


Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Μέθοδος Project.
Ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία.
Ομαδοσυνεργατική - βιωματική προσέγγιση με επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή.
Διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Έρευνα  - συλλογή υλικού – οργάνωση πληροφοριών – αξιοποίηση.
Παιγνιώδεις καταστάσεις.
Συζήτηση και αναστοχασμός - αξιολόγηση.
Συνεργασίες με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο Τεχνών (θέατρο, φωτογραφία, εικαστικά, μουσική) , καθώς και συνεργασίες με:
-          Ανώτερη Δραματική Σχολή «Ανδρέας Βουτσινάς»
-          Μουσείο Φωτογραφίας
-          Μακεδινκό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
-          Ωδείο Β. Ελλάδας
-          Καλλιτεχνική – παιδαγωγική ομάδα «ελάτε να παίξουμε»
-          Καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ανεμόσκαλα»

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δημιουργία και έκφραση (Μουσική, εικαστικά, δραματοποίηση και θεατρικά παιχνίδια)
Μελέτη περιβάλλοντος
Γλώσσα
Μαθηματικά
Νέες Τεχνολογίες

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1ος
ΜΗΝΑΣ
Αφορμή μια θεατρική παράσταση
Ερωτηματολόγια διερεύνησης πρότερων γνώσεων των νηπίων
Συλλογή πληροφοριών γύρω από το θέατρο και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτο(έργα τέχνης, μύθους, παραμύθια)
Παρατήρηση υλικού  - ομαδοποίηση – δημιουργία τεσσάρων ερευνητικών ομάδων
Μύθοι και δραματοποιήσεις
2ος ΜΗΝΑΣ
Επεξεργασία των ευρημάτων και του πληροφοριακού υλικού
Επίσκεψη στο Μουσείο Κινηματογράφου
Ζωγραφική, Φύλλα εργασίας, κατασκευές
Συνεντεύξεις από ειδικούς
Επαφή με διάφορα είδη κειμένων – επιλογή αυτού που θα αποτελέσει τη βάση για να δημιουργήσουν τα νήπια το δικό τους σενάριο
1η αξιολόγηση
3ος ΜΗΝΑΣ
Συλλογή του υλικού (μάσκες, υφάσματα κ.λ.π.) που θα αξιοποιηθεί για την οργάνωση της γιορτής και την κατασκευή μασκών – κοστουμιών
Παιχνιδίσματα με τη φωνή και τον ήχο της
Παιχνίδια ρόλων
Κατασκευή μιας ιστορίας με τέσσερις λέξεις – δημιουργία μιας μίνι κινηματογραφικής ταινίας
 2η αξιολόγηση
4ος ΜΗΝΑΣ
Ομαδικές εργασίες (ενημερωτικό έντυπο, αφίσα, κατασκευές)
Πειραματισμοί στη σκηνή
Συνεντεύξεις από τεχνικούς
Παιχνίδια με το φως και τη σκιά
Ενημέρωση από τα παιδιά προς τους ενήλικες γονείς: Παρουσίαση από τα παιδιά της διαδικασίας που ακολούθησαν για να φτιάξουν την κινηματογραφική ταινία και την παράσταση
3η αξιολόγηση
5ος ΜΗΝΑΣ

Καλοκαιρινή πρεμιέρα για νέους ηθοποιούς
Τελική αποτίμηση – κλείσιμο ημερολογίου
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      ....2...........         

                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.