Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Μαθαίνω για τους ήχους της Φύσης onlineΠρόκειται για μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική ιστοσελίδα κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να μάθουν για τους ήχους που ακούν καθημερινά και να εξερευνήσουν πώς αυτοί οι ήχοι διαμορφώνονται.
Οι μαθητές επίσης θα βρουν δραστηριότητες, όπως animal audio memory, στα οποία θα ακούν ήχους και θα πρέπει να τους ταιριάζουν ανάλογα.

Για να παίξετε και να μάθετε πατήστε στο wildmusic

 

Παιχνίδια και κατασκευές με Άγρια Ζώα από τη WWF

Go Wild - Online και Offline Δραστηριότητες για Μάθηση Σχετικά με Ζώα

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Άγριας Ζωής   Go Wild  ιστοσελίδα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να βρείτε online και offline δραστηριότητες που  μπορούν να βοηθήσουν μαθητές δημοτικού να μάθουν για μια ποικιλία των ζώων και των οικοσυστημάτων. Η ιστοσελίδα αποτελείται από έξι τμήματα. Αμερική,  Ασία,  Αφρική,  Ευρώπη, Polar, και των ωκεανών. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα online παιχνίδια και κουίζ για τα ζώα. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει επίσης ένα hands-on δραστηριότητες, όπως  η δημιουργία ενός κουτιού παπουτσιών σε σαφάρι .

Εφαρμογές για την Εκπαίδευση
Λόγω της σύνθεσης των online και offline δραστηριότητες  Πηγαίνετε Άγρια προσφέρει κάτι για σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις στην τάξη. Η ιστοσελίδα είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να εξετάσει την προσθήκη στο blog στην τάξη μου ως πόρο για τους γονείς που ψάχνουν για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να κάνουν στο σπίτι με τα παιδιά τους.

Δουλεύοντας ένα etwinning project

The trip of the Scream είναι ένα ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων ανάμεσα σε τρεις χώρες και πιο συκεκριμένα ανάμεσα στα νηπιαγωγεία  της Ελλάδας  (Πρότυπο Πειραματικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), της Ιταλίας (Istituto Comprensivo di Marmirolo) και της Γαλλίας ((Ecole maternelle Juliot Curie). Στο ταξίδι αυτό υπό την καθοδήγηση των τεσσάρων νηπιαγωγών Alessandra Angelino,  Γαλανού Βασιλική, Κλειδαρά Μαρία και Laurence Nehari  έλαβαν μέρος 68 προνήπια και νήπια (ηλικίας 4-6 ετών) και 28 γονείς, η δε διάρκεια του ήταν 9 μήνες (Οκτώβριο - Ιούνιο). Στόχος ήταν οι μαθητές των νηπιαγωγείων να εμπλακούν και να γνωρίσουν τον κόσμο των συναισθημάτων στα πλαίσια ενός κοινού προγράμματος Αγωγής Υγείας. Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες και τα εργαλεία αυτής, ώστε μέσα από διαδικασίες συνεργατικής και αλληλεπιδραστικής μάθησης που στηρίχθηκε κυρίως στο βίωμα των μαθητών να εκφράσουν τα προνήπια και νήπια τις εναλλαγές των συναισθημάτων μέσα από τη συγγραφή, εικονογράφηση και δημοσίευση μιας από κοινού ψηφιακής ιστορίας ενώ ταυτόχρονα παρέθεταν και πολιτισμικά στοιχεία των χωρών προέλευσης ανακαλύπτοντας την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και την ιδιότητα του πολίτη στην Ευρωπαϊκή ένωση.

Παιδαγωγική Καινοτομία
Οι νηπιαγωγοί,  εφαρμόζοντας τη μέθοδο της συνδιδασκαλίας με την επίδειξη του πίνακα την ίδια ημέρα και ώρα ανακάλυψαν ποιο συναίσθημα δημιουργήθηκε  στα παιδιά, όταν είδαν το συγκεκριμένο έργο και εξέτασαν πώς τα παιδιά από τρία διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αντιλήφθηκαν και προσέγγισαν ένα συναίσθημα. Κατέγραψαν τις απόψεις των παιδιών και αφού παρουσίασαν τις καταγραφές και στα άλλα δύο τμήματα συνέκριναν τα δεδομένα και είδαν αν και τα τρία τμήματα είχαν το ίδιο συναίσθημα στην θέαση του έργου Τέχνης και πώς το κάθε παιδί επεξηγούσε το αίτιο πρόκλησης αυτού του συναισθήματος και τους λόγους για τους οποίους είναι δυνατό κάποιος να αντιδρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε ένα συναίσθημα. Μέσα από δραματοποιήσεις και βιωματικές καταστάσεις τα νήπια έμαθαν να τα διαχειρίζονται αλλά και να καταγράφουν σε πίνακα τις απόψεις τους, να κάνουν υποθέσεις και να επιλύουν καταστάσεις προβληματισμού. Κατόπιν κι ενώ προηγήθηκε μια περίοδος αλληλογνωριμίας και επεξεργασίας των συναισθημάτων με τη συγκέντρωση του κατάλληλου εποπτικού υλικού τα νήπια υπό την καθοδήγηση των νηπιαγωγών εργάστηκαν σε ομάδες και έφτιαξαν μία ιστορία. Η κάθε μια τάξη θα έστελνε την ιστορία και τις ζωγραφιές της στην επόμενη με σκοπό η ιστορία να συνεχιστεί παρουσιάζοντας το ταξίδι του  Scream  σε τρεις χώρες.

Ενσωμάτωση διδακτέας ύλης
Το έργο αυτό δουλεύτηκε στα πλαίσια προγράμματος Αγωγής Υγείας, που σκοπό είχε να έρθουν σε επαφή τα νήπια με τον κόσμο των συναισθημάτων τους και ήταν συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του νηπιαγωγείου. Μαθησιακές περιοχές βάση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ήταν οι εξής: Μελέτη Περιβάλλοντος (Γεωγραφία, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) Δημιουργία και Έκφραση (Θέατρο, , Μουσική, Εικαστικά - Τέχνες), Γλωσσική Αγωγή, Μαθηματικές έννοιες, Πληροφορική/ΤΠΕ, Αγωγή Υγείας. Οι δεξιότητες που επιδιώχθηκε να καλλιεργήσουν οι μαθητές μέσα από τη διεξαγωγή του έργου να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη του Άλλου καλλιεργώντας θετική στάση απέναντι του, στις πολιτισμικές  καταβολές του, τις ιδέες του, τη γλώσσα του, τη θρησκεία του και τα ήθη και έθιμα του. Να σέβονται τη διαφορετικότητα του Άλλου.  Να αξιοποιούν τα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών. Να ανακαλύψουν κώδικες επικοινωνίας και να μοιραστούν ιδέες για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας. Να γνωρίσουν την ιστορία ευρωπαϊκών χωρών, να ταξιδέψουν με προσομοίωση στις χώρες αυτές παίζοντας με χάρτες και υπολογίζοντας αποστάσεις. Να παίξουν παιχνίδια και να δημιουργήσουν συνεργατικά έργα Τέχνης. Να συνδέσουν χρώματα και ήχους με συναισθήματα μέσα από την επεξεργασία κι άλλων έργων Τέχνης .

Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ των συνεργαζόμενων Σχολείων
Αναφορικά με τη γλώσσα και της μεταξύ τους επικοινωνία, οι μαθητές ανακάλυψαν κώδικες επικοινωνίας και μοιράστηκαν ιδέες για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι,  όταν τα νήπια επικοινώνησαν  μεταξύ τους για πρώτη φορά  αξιοποίησαν ασυναίσθητα τη γλώσσα του σώματος για να δείξουν τα συναισθήματά τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να μαντέψουν το συναίσθημα και να το ονοματίσουν στη γλώσσα τους. Οι εκπαιδευτικοί ήταν οι διαμεσολαβητές σε αυτήν την επικοινωνία των μαθητών και αξιοποιώντας την αγγλική γλώσσα μετέφραζαν το συναίσθημα. Αναφορικά με την επικοινωνία των εκπαιδευτικών αξιοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε εβδομαδιαία βάση και η πλατφόρμα twinspace, όπου ανεβάζονταν το υλικό Από την αρχή συμφώνησαν ότι έπρεπε οι μαθητές των τριών σχολείων να γνωριστούν μεταξύ τους.  Παράλληλα συνέλεξαν πληροφοριακό υλικό για τον Munch και τον πίνακά του, ανταλλάσσοντας ιδέες και διαμορφώνοντας το πλαίσιο δουλειάς. Αποφασίστηκε η παρουσίαση του πίνακα να γίνει την ίδια ακριβώς ημέρα και ώρα στα τρία νηπιαγωγεία. Διαμόρφωσαν γωνιές στην τάξη τους όπου συγκέντρωναν το υλικό και έπαιρναν από κοινού αποφάσεις για την εξέλιξη του προγράμματος. Επίσης αντάλλαξαν εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας αλλά και δημιουργούσαν μικρούς διαγωνισμούς για τα παιδιά για να κρατούν έντονο το ενδιαφέρον τους σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Η συνεργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων
Η συνεργασία των εκπαιδευτικών ξεκίνησε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα etwinning, στο οποίο και γνωρίστηκαν και συμφώνησαν να υλοποιήσουν ένα κοινό πρόγραμμα για τα συναισθήματα, όπου η κάθε μια χώρα θα επεξεργαζόταν ένα μέρος από αυτά και θα τα παρουσίαζε στους υπόλοιπους. Σε επικοινωνία που είχαν μέσω της πλατφόρμας του etwinning συμφώνησαν ότι έπρεπε να  κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες  μεταξύ τους για την εύρυθμη εξέλιξη του προγράμματος ανταλλάσσοντας ιδέες και διαμορφώνοντας το πλαίσιο δουλειάς. Χωρίστηκαν σε ομάδες. H μία ομάδα ανέλαβε να συλλέξει πληροφοριακό υλικό για τον πίνακά . Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει υλικό με τις σημαίες των χωρών και η τρίτη να δημιουργήσει παιδαγωγικό υλικό.  Με τη λήψη απόφασης να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ιστορία αποφασίστηκε να ξεκινήσει πρώτη η νηπιαγωγός από την Ιταλία , μετά θα συνέχιζε την ιστορία το σχολείο της Γαλλίας και το ταξίδι θα τελείωνε στην Ελλάδα. Η κάθε μια ομάδα θα αναλάμβανε να εικονογραφήσει το τμήμα της ιστορίας της επόμενης χώρας. Τέλος συγκεντρώθηκαν από το σχολείο της Γαλλίας όλα τα τμήματα της ιστορίας και μπήκαν σε σειρά, η Ιταλία ανέλαβε τη σειραθέτηση των εικόνων και η Ελλάδα παίρνοντας τα δεδομένα από τις άλλες δύο χώρες να ολοκληρώσει σε ψηφιακή μορφή την ιστορία αξιοποιώντας την πλατφόρμα www.ISSUU.comΧρήση της Τεχνολογίας
Αξιοποίησαν τα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών για την επεξεργασία του θέματος και αντιλήφθηκαν πόσο διευκολύνει την επικοινωνία σχολείων σε διαφορετικές χώρες, αλλά και τις δυνατότητες που τους παρέχει ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στη συλλογή πληροφοριών, στην επίλυση ενός θέματος, στην έκφραση της δημιουργικότητάς τους και στην παραγωγή μιας ψηφιακής ιστορίας. Έμαθαν να συνδυάζουν εργαλεία ήχου και εικόνας με σκοπό τη δημιουργία βίντεο προκειμένου να επικοινωνήσουν και να μιλήσουν με τους συμμαθητές τους. Έκαναν χρήση λογισμικών όπως το Google maps, του windows movie maker, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Skype αλλά και εργαλείων ζωγραφικής που επέτρεπαν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους (idrawlive).

Τα αποτελέσματα, αντίκτυπο και τεκμηρίωση
Η εμπλοκή των μαθητών και των εκπαιδευτικών είχε αφενός να επιτευχθούν οι στόχοι που αρχικά τέθηκαν και τα νήπια να καλλιεργήσουν μια σειρά από δεξιότητες αλλά επωφελήθηκαν και ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών διαπιστώνοντας μια σειρά δυνατοτήτων που τους παρέχει η αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη. Τα νήπια έβρισκαν πιο ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία με την αξιοποίηση διαφόρων λογισμικών και ένιωθαν πιο ικανά να αυτενεργούν. Ήταν ενθουσιασμένα όταν έβλεπαν δημοσιευμένη τη δουλειά τους και τα επιτεύγματά τους. Τα τρία σχολεία σταδιακά έγιναν "μία τάξη". Νήπια και εκπαιδευτικοί αντάλλαζαν ιδέες, μάθαιναν καινούρια πράγματα, εμπλέκονταν σε δημιουργικές διαδικασίες μάθησης. Αποτέλεσμα ήταν μέσα από συνεργασία και αλληλεπίδραση να δημιουργήσουν ένα δικό τους φανταστικό ταξίδι εμπλουτίζοντάς το με πολιτισμικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο είχε το πρόγραμμα και στους γονείς αλλά και στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. Οι γονείς με ικανοποίηση παρακολουθούσαν τα επιτεύγματα των παιδιών τους από την πλατφόρμα έχοντας ανά πάσα στιγμή ενημέρωση και πληροφόρηση για όσα γίνονταν εντός και εκτός τάξης. Η παρουσίαση σε μαθητές του δημοτικού της ιστορίας είχε σαν αποτέλεσμα και άλλοι εκπαιδευτικοί να επιδιώξουν να ενημερωθούν για τη διαδικασία με την οποία δουλεύτηκε το πρόγραμμα και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα etwinning.


Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Οι εκατό γλώσσες των παιδιών

Η παιδική ηλικία είναι μια μαγική στιγμή, σύντομη και γεμάτη εκπλήξεις. Υπάρχουν 100 ή περισσότεροι τρόποι να ξοδέψετε χρόνο με τους γιους και τις κόρες σας, και όλα τα άλλα παιδιά. Το ποίημα γράφτηκε από τον καθηγητή Loris Malaguzzi, και αποτελεί για κάθε εκπαιδευτικό ένα είδος μανιφέστου της ιδέας της παιδικής ηλικίας.  

                       Οι εκατό γλώσσες των παιδιών

Το παιδί 
είναι κατασκευασμένο από εκατό (τρόπους έκφρασης). 
Το παιδί έχει 
εκατό γλώσσες 
εκατό χέρια 
εκατό σκέψεις 
εκατό τρόπους σκέψης 
του παιχνιδιού, της ομιλίας. 
Εκατό...
πάντοτε εκατό 
τρόπους να ακούει,
                                                      να θαυμάζει, να αγαπά
                                                      εκατό τρόπους χαράς 

                                                      για το τραγούδι και την κατανόηση 
                                                       εκατό κόσμους 
για να ανακαλύψει 
εκατό κόσμους 
να εφεύρει 
εκατό κόσμους 
να ονειρευτεί. 
Το παιδί έχει 
εκατό γλώσσες 
(και εκατό εκατό εκατό περισσότερες),
αλλά αυτοί κλέβουν τις ενενήντα εννέα.Το σχολείο και ο πολιτισμός 
διαχωρίζουν το κεφάλι από το σώμα. 
Λένε στο παιδί: 
Σκέψου χωρίς χέρια 
Κάνε χωρίς το κεφάλι 
Άκου και μη Μιλάς
Κατάλαβε χωρίς χαρά 
Αγάπα και Θαύμαζε
                                                     μόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.
 
                                                     Λένε στο παιδί: 
                                                    Ανακάλυψε τον κόσμο που υπάρχει
                                                    και από τους εκατό (τρόπους ανακάλυψης)
                                                    αυτοί κλέβουν τους ενενήντα εννέα.
                                                    Λένε στο παιδί : 
Δούλεψε και Παίξε
Η πραγματικότητα και η μαγεία
η επιστήμη και η φαντασία 
ο  ουρανός και η γη 
ο λόγος και το όνειρο 
είναι πράγματα 
που δεν πάνε μαζί.

Και έτσι λένε το παιδί 
πως οι εκατό (τρόποι έκφρασης) δεν είναι εκεί. 
                                                    Το παιδί λέει: 
                                                    Δεν υπάρχει τρόπος. Το εκατό είναι εκεί.

                                                                                   Loris Malaguzzi 


Ας φτιάξουμε ένα ουράνιο τόξο

ακόμα κι αν δε έχει βρέξει.
Με απλά υλικά μπορούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τρόπους πώς να φτιάξουν ένα ουράνιο τόξο αξιοποιώντας όλα μαζί τα υλικά (έναν καθρέπτη, ένα γυάλινο μπολ, μια λεκάνη με νερό και μια ηλιακτίδα) και αρκετή διάθεση πειραματισμού και προσπάθειας.
Και αν θέλουμε ένα βήμα παραπέρα;
Τι γίνεται αν προσθέσουν κάποια λευκή κάρτα και ένα καλαμάκι; Μπορεί η κάρτα να γίνει μια οθόνη αλλά ένα άχυρο, ένα φύλλο;
Ανακαλύψτε το.

Από τις Reggio Emilia Δημοτικό Ινστιτούτο 
Παιδικούς Σταθμούς και νηπιαγωγεία
του έργου "Επιστήμη ή Μαγεία;"

MY TREE BOOK

Η σχέση μας με τα δέντρα είναι σύνθετη και ουσιαστική.  Πιστεύουμε επίσης ότι η φροντίδα και η σχέση με τον κόσμο που μας περιβάλλει είναι η βάση για την ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά ευαίσθητου μελλοντικά τρόπου σκέψης για ένα μαθητή και της οικοδόμησης μιας πιο διαρθρωμένης και στοργικής σχέσης με τα δέντρα. Ακόμα και τα παιδιά που ζουν σε πόλεις χωρίς πολλή πρασινάδα η συνάντηση τουλάχιστον με ένα δέντρο σε καθημερινή βάση συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση τους γύρω από το φυσικό περιβάλλον.

Ανακαλύψτε τα δέντρα γύρω σας. Ρωτήστε τα τι σκέφτονται γι 'αυτό; Γνωρίζουν τι είδους δέντρο είναι; Τι χρειάζονται τα δέντρα για να μεγαλώσουν; Είναι δυνατόν να υιοθετήσουμε ένα δέντρο;
Το παιχνίδι της φιλίας και του διαλόγου μπορεί να ξεκινήσει  το ταξίδι της ακρόασης των ήχων που παράγει ένα δέντρο.

Ένα δώρο για σας: να κάνετε, αυτό το μικρό βιβλίο για τα δέντρα είναι μια πρόσκληση για να εξερευνήσουν νέα πράγματα, και ένα σημειωματάριο για πιθανές περαιτέρω ανακαλύψεις. Μετά την εκτύπωση, επιπλέον κενές σελίδες μπορούν να προστεθούν για την κατάρτιση, τη συλλογή φύλλων, επικόλληση σε πέταλα λουλουδιών, κ.λπ.


Από τις Reggio Emilia Δημοτικό Ινστιτούτο Παιδικούς Σταθμούς και νηπιαγωγεία έργα "Adozione di un Albero" (υιοθέτηση μιας Tree) και «bambine e Bambini, alberi e Albere" (Παιδιά και δέντρα).


© 2014 Scuole e Nidi d'infanzia -
Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Reggio Children
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.