Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Μια μελέτη γύρω από την αξιοποίηση της κοινότητας eTwinning στο νηπιαγωγείο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
To συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποσκοπεί να μελετήσει:
α. σε ποιο βαθμό επηρεάζεται το μαθησιακό πλαίσιο μιας τάξης ενός νηπιαγωγείου από την εμπλοκή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα της κοινότητας etwinning.
β. σε ποιο βαθμό είναι δυνατό να αναπτυχθούν συνεργατικές προσεγγίσεις μάθησης μεταξύ νηπίων διαφορετικών σχολικών μονάδων και χωρών.

γ. σε ποιο βαθμό επηρεάζεται μέσω της αξιοποίησης τέτοιου είδους κοινοτήτων το σχολικό κλίμα του νηπιαγωγείου.

Θα με βοηθούσατε πολύ αν το συμπληρώνατε πατώντας στο https://docs.google.com/forms/d/1kcHMav7oNcIp7rVZcJRoMuXje2kbrCvZKpIbZD3nD6k/viewform?usp=send_form  

Σας ευχαριστώ


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.