Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς


και ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας.


Εικόνα 1η

Δείχνουμε την εικόνα στα παιδιά. Τους ζητάμε να διευκρινίσουν σε ποιο χώρο βρίσκονται τα άτομα που βλέπουν στην εικόνα. Τα παιδιά διαπιστώνουν ότι είναι το εσωτερικό ενός λεωφορείου. Διευκρινίζουμε επίσης αν το λεωφορείο είναι σε κίνηση ή όχι. Αν το λεωφορείο είναι γεμάτο ή όχι καταμετρώντας τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια τους ζητάμε να παρατηρήσουν πώς συμπεριφέρονται τα άτομα μέσα στο λεωφορείο. Τα παιδιά θα παρατηρήσουν τα ανθρωπάκια που είναι όρθια ενώ υπάρχουν πολλές θέσεις. Η εικόνα αυτή μπορεί να δοθεί και ως φύλλο εργασίας ζητώντας τους να βάλουν σε κύκλο όσους επιβάτες συμπεριφέρονται σωστά στο λεωφορείο ή το αντίθετο.


Εικόνα 2η

Και σε αυτήν την εικόνα εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζοντας όμως και την ηλικία των επιβατών, καθώς η εικόνα αφορά στον τρόπο συμπεριφοράς των νέων απέναντι στους ηλικιωμένους, όταν κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επίσης μπορεί να δοθεί και ως φύλλο εργασίας ζητώντας να βάλουν σε κύκλο αυτούς που θα μπορούσαν να παραχωρήσουν τη θέση τους στην ηλικιωμένη κυρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.