Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

eTwinning project

CHILD DROP

Υπερκατανάλωση νερού. Κίνδυνος για τη ζωή όλων των όντων πάνω στη γη. Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που συνεχίζεται για 2η σχολική χρονιά και συνεργάζονται 25 σχολεία από όλη την Ευρώπη.


Ένα γράμμα από το μέλλον μας προβληματίζει για το πώς θα μοιάζει ο κόσμος μας χωρίς ... ΝΕΡΟ, θέτοντας έτσι προβληματισμούς για το πώς θα διασωθεί κάθε μία σταγόνα, ώστε η ανθρωπότητα να μη βιώσει την έλλιψη του νερού.


Τα παιδιά 25 σχολείων γίνονται σταγόνες και βιώνουν τον κύκλο του νερού, τις αλλαγές του και αναζητούν λύσεις. Τις σταγόνες τις ανταλλάσουν με σκοπό να διαπιστωθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές ως προς τις αντιλήψεις για το νερό, τις εμπειρίες που έχουν γι' αυτό αλλά και να διαπιστώσουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μέλημα μόνο ενός λαού, αλλά αφορά όλους εξίσου.

Ζωγραφίσαμε λοιπόν τις σταγόνες μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.