Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021

Steam Voyage of the Little Explorers

 


Οι περιπέτειες μικρών εξερευνητών σε ένα ταξίδι στον κόσμο STEAM είναι το θέμα αυτού του σχεδίου εργασίας. Το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 202 – 21 (Οκτώβριο – Μάϊο) και συμμετείχαν σε αυτό  13  χώρες ( 41 εκπαιδευτικοί και 350 περίπου μαθητές). Ο σκοπός του σχεδίου είναι να υποστηρίξει την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (επιστημονική και κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ικανότητα ανακάλυψης και επίλυσης προβλημάτων κ.α.) και να εντάξει το καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο STEAM στην καθημερινή σχολική πρακτική συνδέοντας μια σειρά διάσπαρτων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Τέχνη, Νέες Τεχνολογίες κλπ.). Μέσω αυτού του προγράμματος επιδίωξη όλων ήταν να φέρουν τους μαθητές τους σε επαφή με απλά καθημερινά προβλήματα και να παραχθεί η διεπιστημονική και διαθεματική μετάβαση μάθησης στα αντικείμενα των Επιστημών,  της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης μέσω έργων και προβλημάτων μοντελοποίησης και κώδικα εφαρμόζοντας καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις συμβατές με τις ανάγκες των μαθητών. Ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να μάθουν να υλοποιούν συνεργατικές εργασίες, να αναπτύξουν μαζί το πρόγραμμα σπουδών τους, να συμμετάσχουν σε ομαδικά έργα και να δημιουργήσουν κοινά προϊόντα αλλά και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αξιοποιώντας τα εργαλεία της Νέας Τεχνολογίας.

Οκτώβριοςhttps://www.storyjumper.com/book/showframe/98149606/October-Studies-Project-Team-study-summary#

Νοέμβριοςhttps://www.storyjumper.com/book/showframe/97939646/6013ff3528fc6#

Δεκέμβριοςhttps://www.storyjumper.com/book/showframe/98388316/601bc92d488bf#

Ιανουάριοςhttps://www.storyjumper.com/book/showframe/98569976/601db847efeb6#

Φεβρουάριοςhttps://www.storyjumper.com/book/showframe/99002706/6025387200fb3#


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.